Vær med i en konstruktiv debat

Formålene med oplysningsinitiativet ‘Befolkning i balance’ er:

Vi er et uformelt netværk af borgere, som er bekymrede for civilisationens rovdrift på Jordens klima og natur. Vi deltager i den danske og europæiske miljø- og klima-bevægelse, og vi mener at befolkningstallet er en vigtig faktor i debatten, som ofte overses eller ignoreres.

Vi har foreløbig valgt ikke at etablere os som en forening. Fremfor at bruge tid på administration vil vi hellere koncentrere os maksimalt om debatskabende aktiviteter. Hvis du vil være med i vores opmærksomhedsskabende arbejde, så kontakt os. Sig også til, hvis du har spørgsmål, kommentarer eller input til hjemmesiden. Vi glæder os til at tale med dig.

Send en mail til [email protected] – Vær tålmodig, vi tjekker den ikke altid hver dag. Vi har ingen kontakttelefon, fordi dette er et fritidsprojekt. Lad os gerne skrive sammen og aftale at snakke i telefon.

Aktive i netværket:

portrætfotos af Sju, Thomas, Lars